TÜRKİYE
AİLE HEKİMLİĞİ
VAKFI
T u r k i s h    F o u n d a t i o n     o f    F a m i l y    M e d i c i n e 

Untitled Document

T e d a v i   K ı l a v u z l a r ı   >   H i p e r t a n s i y o n
Türk Kardiyoloj iDerneği Ulusal Hipertansiyon Tedavi ve Takip Kılavuzu.docx
ESC-ESH Hipertansiyon Kılavuzu.pdf
JNC 7 Hipertansiyon Kılavuzu.pdf