TÜRKİYE
AİLE HEKİMLİĞİ
VAKFI
T u r k i s h    F o u n d a t i o n     o f    F a m i l y    M e d i c i n e 

Untitled Document

Mütevelli Heyeti Yönetim Kurulu
Başkan:
Prof. Dr. İlhami ÜNLÜOĞLU

Başkan:
Prof. Dr. Mehmet SARGIN

Başkan Yardımcısı:
Doç. Dr. Reşat DABAK

Sekreter:
Prof. Dr. Yeşim UNCU

Sayman:
Prof. Dr. Adem ÖZKARA

Üye:
Prof. Dr. İlhami ÜNLÜOĞLU

Denetleme Kurulu

Prof. Dr. Esra SAATÇİ
Doç. Dr. Ekrem ORBAY
Doç. Dr. Berrin TELATAR