TÜRKİYE
AİLE HEKİMLİĞİ
VAKFI
T u r k i s h    F o u n d a t i o n     o f    F a m i l y    M e d i c i n e 

Untitled Document

B i l i m s e l   T a k v i m
9. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi
Avrasya Hematoloji Kongresi
4. Aile Hekimliği Güz Okulu
26. Ulusal Kardiyoloji Kongresi
13. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi
2. Aile Hekimliğinde Yaşlı Sağlığı Sempozyumu
13. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu
5. Ulusal Cerrahi Onkoloji Kongresi
Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu Ulusal Kongresi
3. Uluslararası Hücre Zarları ve Oksidatif Stres Kongresi 22 - 27 Haziran 2010
5. İstanbul Aile Hekimliği Kongresi
1. Uluslararası Birinci Basamakta Hipertansiyon ve Diyabet Toplantısı
III. Bilim Günleri 16 - 18 Nisan 2010
II. Ulusal Birinci Basamak Hekimliği Kongresi 18 - 21 Mart 2010
Aile Hekimliği Gastroenteroloji Kursu
Acil Tıp Aile Hekimliği Kongresi
Sağlık Yöneticileri Zirvesi 30 - 31 Ocak 2010
08 - 12 Aralık 2009 10. Uyku tıbbı Kongresi
4. Akdeniz Adli Bilimler Akademisi Kongresi
3. Baş boyun kanserleri kongresi
1.Gap Organik Tarım Kongresi
3. Aile Hekimliği Güz Okulu
ULUSLARARASI ENERJİ KONGRESİ
5. Ulusal Ana Çocuk Sağlığı Kongresi
10. Avrupa Klinik Anatomi Birliği Kongresi
5. Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği Sempozyumu
4. Acil Tıp Asistan Sempozyumu
1.Flebolenfoloji Kursları
Pediatrik Dermatoloji Yaz Okulu 2009
46. Avrupa Pediatrik Radyoloji Derneği Yıllık Kongresi
1. İÇ ANADOLU AİLE HEKİMLİĞİ BAHAR TOPLANTISI
25. Ulusal KlinikNörofizyoloji EEG-EMG Kongresi
10th International Congress of Orthopterology
2. Uluslararası Katılımlı Karaciğer Sempozyumu ( 2nd Liver Symposium with International Attendance )
2. Ulusal Yapay Organlar ve Destek Sistemleri Kongresi
6. Uluslararası Katılımlı Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi
16. Türk Pedodonti Derneği Kongresi
3.Üroonkoloji kış sempozyumu
6. Avrupa Spor Hekimleri Kongresi
11. ESPRAS Kongresi (IPRAS Avrupa Seksiyonu)
21. Ulusal Ortapedik ve Travmatoloji Kongresi
5. ULUSAL RİNOLOJİ KONRESİ
4. KBB'de HARVARD UYGULAMALARI Sempozyumu
3. Jinekolojik Endoskopi Kongresi
9. Uludağ Jinekoloji ve Obstetri Kış Kongresi
8. Türk-Alman Jinekoloji Kongresi
Tod XXIX. Kış Sempozyumu
5 . Türk Göğüs Cerrahisi Kongresi
10. Avrupa Travma ve Acil Cerrahi Kongresi
3. Uludağ Üniversitesi Genel Cerrahide Güncel Yaklaşımlar Toplantısı
Joint 4th EORTC Pathobiology Group Annual Meeting & 1 st International Multidisciplinary Cancer Research Congress
1 st International World Multidisciplinary Cancer Research Congress
6. Avrupa Onkolojik Üroloji Derneği Toplantısı (ESOU)
3. Baş boyun kanserleri kongresi
45. Ulusal Psikiyatri Kongresi
7. Ulusal Biyolojik Psikiyatri Kongresi
7. Ulusal Geropsikiyatri Sempozyumu