TÜRKİYE
AİLE HEKİMLİĞİ
VAKFI
T u r k i s h    F o u n d a t i o n     o f    F a m i l y    M e d i c i n e 

Untitled Document

Y ö n e t m e l i k l e r
Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği (Resmi Gazete Tarih :25 Mayıs 2010 Sayı: 27591)
Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca Çalıştırılan Personele Yapılacak ödemeler Ve Sözleşme Şartları Hakkında Yönetmelik (Resmi Gazete Tarihi: 12.08.2005 Sayısı: 25904)
Atama ve nakil yönetmeliği.pdf
Sözleşmeli sağlık personeli atama ve nakil yönetmeliği.pdf
Ayakta Teşhis ve Tedavi Hizmeti Veren Özel Kuruluşlar Hakkında Yönetmelik.doc
Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği.doc
Hasta Hakları Yönetmeliği.pdf
Sağlık Bakanlığı Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği.pdf
Halkın sağlık eğitimi yönetmeliği.pdf