TÜRKİYE
AİLE HEKİMLİĞİ
VAKFI
T u r k i s h    F o u n d a t i o n     o f    F a m i l y    M e d i c i n e 

10. İSTANBUL AİLE HEKİMLİĞİ KONGRESİ 3 - 4 Haziran 2016 Tarihleri Arasında Düzenleniyor

10. İSTANBUL AİLE HEKİMLİĞİ KONGRESİ

3 - 4 Haziran 2016 Tarihleri Arasında Düzenleniyor

Kartal Aile Hekimliği Günleri 10 yılı geride bıraktı ve yoluna artık İstanbul Aile Hekimliği Kongresi olarak devam ediyor. 10 sene önce kongre konularına bakınca ilk gözünüze çarpan Aile Hekiminin görev tanımı olurken, beraberinde kronik hastalıklardan, aşılamaya, sağlam çocuk takibinden kanser taramaya, araştırma yöntemlerinden periyodik izlem ve madde bağımlılığına dağılım gösteren gündemi görebilirsiniz. 

Aile hekimliği uygulaması Türkiye modelinin de 10 yılını geride bıraktık. Konularımız yine benzer, tartışmalarımız yine benzer. 

İstanbul Aile Hekimliği Kongresi'ni de bir araya gelmek, birinci basamak hekimlerinin tecrübelerini paylaşmasını sağlamak, birbirimizden güç almak, aile hekimliğini güçlendirmek için yeni fırsatlar yaratmak hedefi ile düzenliyoruz. 

Bu hedefle hazırlanan 10. İstanbul Aile Hekimliği Kongresi, katılımcıların farklı ilgi alanları ve gereksinimlerini karşılayabilmek amacıyla iki günlük bilimsel program şeklinde gerçekleştirilecektir.

Sizlerin tecrübelerinin ve bilimsel çalışmalarınızın sonuçlarının da kongremizde sunulmasını arzu ediyoruz. Bilimsel bildirilerinizi www.aileistanbul.org sayfasındaki yönlendirmeler doğrultusunda 16 Mayıs 2016 tarihine kadar gönderebilirsiniz.

En güzel mevsiminde sizleri doğası, kültürel ve tarihi dokusuyla kucaklayacak olan İstanbul´da buluşmak dileğiyle,,

www.aileistanbul.org