TÜRKİYE
AİLE HEKİMLİĞİ
VAKFI
T u r k i s h    F o u n d a t i o n     o f    F a m i l y    M e d i c i n e 

Bildirilerinizi Güz Okulu'na Gönderdiniz mi?

10. Aile Hekimliği Güz Okulu, bilimsel çalışmalarınızı bekliyor!

Bu yıl 28 Eylül - 2 Ekim 2016 tarihleri arasında Antalya'da gerçekleşecek olan Aile Hekimliği Güz Okulu'na bildirilerinizi 
http://guzokulu2016.org/2016/bildiriler/
internet adresinden gönderebilirsiniz.

Unutmayın, Bildiri Gönderimi Son Tarih : 5 Ağustos 2016